หอมแผ่นดิน ตอน…แผ่นดินนี้มีชีวิต ออกอากาศ 14 ธันวาคม 57

หอมแผ่นดิน ตอน…แผ่นดินนี้มีชีวิต เป็นเรื่องราวของ ธงชัย ก้อนทอง ชายที่พลิกผืนดินนาเช่าจากการใช้สารเคมีของผู้อื่น ให้มีชีวิตอีกครั้งด้วยการหันมาเพาะเลี้ยง­ไส้เดือน และนำมูลไส้เดือนมาใช้เป็นปุ๋ย และยังต่อยอดจนเกิดเป็นธุรกิจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *