ตอนที่ 97 โรงเรียนธนาคารเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง จ.ลพบุรี

นักออมดีเด่นของโรงเรียน มียอดการฝากสม่ำเสมอ ตั้งใจจะออมเงินเพื่ออนาคตของตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *