หอมแผ่นดิน ตอน วันที่ใจเราเป็นหนึ่ง 1 มีนาคม 2558

จากชาวบ้านที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ออกจากบ้านไปหางานทำในเมือง คนสูงอายุที่ไม่มีงานทำ ต้องตกเป็นภาระลูกหลาน วันนี้ ชาวบ้านเกิดการรวมตัวกัน เพื่อปลูกผัก ส่งขายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชุมชน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *