ตอนที่ 109 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จ.พะเยา

เด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ภูมิใจที่ได้รับรางวัลการทำบัญชีครัวเรือน กิจกรรมส่งเสริมการออมที่ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการวางแผนการใช้เงินของตัวเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *