ตอนที่ 108 โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.นครปฐม

เด็ก ๆ ยอดนักออมของโรงเรียนวัดทัพหลวง (

เด็ก ๆ ยอดนักออมของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) กับการวางแผนการออมเพื่ออนาคต

หลวงพ่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *