ตอนที่ 112 โรงเรียนวัดปทุมนายก จ.ปทุมธานี

โครงการ “หนูน้อยออมทรัพย์”

ส่งเสริมให้เด็กๆเก็บออมวันละนิดวันละน้อย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *