หอมแผ่นดินตอน ครอบครัวต้นไม้ หอมแผ่นดิน 29 มีนาคม 2558

คนบางคนอาจไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ว่

­­าจะเป็นอะไร แต่สำหรับ ชูชีพ แก้วบริสุทธิ์ เขากำหนดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาต้องเป็นเ­­กษตรกร แม้ว่าครั้งหนึ่ง ชีวิตของเขาจะพลิกผัน ไปทำงานในโรงงาน แต่เขาก็ตั้งมั่นว่าเขขาต้องกลับมาทำสวนที­­่บ้านเกิด และเขาก็ทำสำเร็จ ติดตามการดำเนินชีวิต ในวิถีชาวสวนของ ชูชีพ ในรายการหอมแผ่นดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *