ตอนที่ 114 โรงเรียนธนาคารชุมชนวัดศรีประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

เด็กๆ มัดไม้กวาดขาย สร้างรายได้และนิสัยในการออม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *