ตอนที่ 88 โรงเรียนธนาคารพิษณุโลกปัญญานุกูล

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *