ตอนที่ 89 โรงเรียนธนาคารอนุบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

เด็กชุมนุมกลุ่มอาชีพทำดอกไม้จันทร์ สร้างงาน สร้างรายได้เสริม ฝากโรงเรียนธนาคาร เป็นต้นทุนการศึกษาต่อในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *