ตอนที่ 92 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรค์ จ.เชียงใหม่

งานอดิเรกของปลิวลม คือ การทอผ้า และเป็นที่มาของเงินออม ปลิวลมภูมิใจที่ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าและรู้คุณค่าการออม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *