ตอนที่ 110 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) จ.พะเยา

เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ ได้ออมเงินแล้วยังได้สนุกกับการร่วมกิจกรรมตอบปัญหาของธนาคารโรงเรียนอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *