ตอนที่ 91 โรงเรียนธนาคารกองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

ด.ญ.มณีประภา เสียงเย็น น้องฮาร์ด มีค่าขนมจากการช่วยงานในครอบครัว ออมเงินกับโรงเรียนธนาคาร
ได้ฝึกช่วยงานพ่อแม่ และสร้างวินัยการออมให้ตนเอง น่าชื่นชม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *