ตอนที่ 107 โรงเรียนธนาคารอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี

เด็กๆโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี ภูมิใจที่ได้รับผิดชอบงานของโรงเรียนธนาคาร ส่งเสริมให้เพื่อนๆฝากออมเงิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *